SGX-05

Sorterings- och rivningsgrip
Fäste S40
Bredd 450mm
Öppning 1100mm
Utrustad som standard med låsventil
Vikt 150kg

Kategori: