SGX-15

Sorterings- och rivningsgrip
Fäste S60, NTP10
Bredd 550mm
Öppning 1300mm
Utrustad som standard med låsventil
Vikt 300kg

Kategori: