SGX-10

Sorterings- och rivningsgrip
Fäste S45, S50
Bredd 500mm
Öppning 1200mm
Utrustad som standard med låsventil
Vikt 200kg

Kategori: